Vinchhiya.com : Local News Portal Whatsapp ગ્રુપ લિંક

  • કૃપા કરીને કોઈપણ એક જૂથમાં જોડાઓ કારણ કે આ જૂથોમાં સમાન માહિતી શેર કરવામાં આવશે.
  • Vinchhiya.com  ગ્રુપમાં તમે ગ્રુપમાં કોઈપણ મેસેજ મોકલી શકતા નથી, ફક્ત એડમિન જ મોકલી શકે છે.
  • કૃપા કરીને એડમિનને કોઈપણ સંદેશ મોકલશો નહીં કારણ કે ત્યાં કોઈ તમારા પ્રશ્નોના જવાબ આપશે નહીં.
  • કૃપા કરીને અમારો નંબર તમારા મોબાઈલમાં "Vinchhiya.com" તરીકે સેવ કરો.

Vinchhiya.com : Local News Portal Whatsapp ગ્રુપ લિંક


Vinchhiya.com 

https://chat.whatsapp.com/JMOGCRdCOzt4ozI0mENy5w


Vinchhiya News

https://chat.whatsapp.com/EYoxByHezdU9zSWSrZZNu2


Botad News

https://chat.whatsapp.com/DEOsAu9GcnQ2QR9jb8rNc0


Chotila News

https://chat.whatsapp.com/IFUSKf5Vq7rFl0IjWwe96d


Rajkot News 

https://chat.whatsapp.com/FNVUC3dcbKU9alNBvLDfW8


Aatkot News 

https://chat.whatsapp.com/BiEXx6pG37w58RfsvlySoh


Gondal News

https://chat.whatsapp.com/KPZKtPdiQASL4mbr4sYyv1


Paliyad News 

https://chat.whatsapp.com/H8K566TaF3NGpLJzWt7eg6