અમારા WhatsApp ગ્રૃપમાં જોઇન થવા અહિં ક્લિક કરો

ગણતંત્ર દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ વીરતા પુરસ્કારોની જાહેરાત

ગણતંત્ર દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ વીરતા પુરસ્કારોની જાહેરાત
412 વીરતા પુરસ્કારની જાહેરાત, આમાંથી 4 મરણોપરાંત સહિત 6 કીર્તિ ચક્રનો સમાવેશ

15 શૌર્ય ચક્ર, 92 સેના પદક, 29 પરમ વિશિષ્ટ સેવા પદક, 52 અતિ વિશિષ્ટ સેવા પદકની જાહેરાત

ગણતંત્ર દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ 412 વીરતા પુરસ્કારોની જાહેરાત

10 યુદ્ધ સેવા પદક, 36 સેના પદક, 14 વાયુ સેના પદક, 126 વિશિષ્ટ સેવા પદકની જાહેરાત

વધુ નવું વધુ જૂનું