અમારા WhatsApp ગ્રૃપમાં જોઇન થવા અહિં ક્લિક કરો

વિંછીયા: મોટા હડમતીયા ગામે વાડીમાંથી 441 બોટલ વિદેશીદારૂ ઝડપાયો, રૂ.1,75,060નો મુદ્દામાલ જપ્ત

વિંછીયા: મોટા હડમતીયા ગામે વાડીમાંથી 441 બોટલ વિદેશીદારૂ ઝડપાયો, રૂ.1,75,060નો મુદ્દામાલ જપ્ત
ભાભલુભાઈ બાપભાઈ ખાચર જાતે કાઠી દરબાર ઉ.વ.૪૫ ધંધો ખેતી રહે મોટા હડમતિયા તા વિકીયાવાળાને
કોરોના રીપોર્ટ કરાવવા હસ્તગત કરેલ છે. (૨) હે ઓરીપી રાજુભાઈ સાદુળભાઈ સોનારા જાતે કાઠી દરબાર હાલ રહે. રાજકોટ બાજીમ પાસે ખોડીયાર નગર મુળ રહે મોટા હડમતિયા ન વિછીયા અટક કરવા પર બાકી ,ફલ પકડાયેલ મુદામાલ(9) ROYAL CHALLENGEPREMIUM SELECT WHISKY FOR SALE IN UTI CHANDIGARH ONLY - 250 im-બોટલ નંગ-૨૨૯ કી.રૂ.૧,૧૮,૫૬૦(3) Me DownlIn No1 CLLECTION WHISKY ORIGINAL "FOR SALE IN OT, CHANDIGARH ONLY. T50 mબોટલ નંગ-૧૫૧ કી.રૂ.૪૫૩૦૦/ KINGFISHER STORM PREMIUM IEER ૫૦૦ ml ના બીયર ટીન નંગ-કર કી.રૂ.૬૨૦૦/- સેમસંગ કંપનીનો એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ કી.રૂ.૫૦૦૦/- (*)કુલ મુદામાલ કિંમત રૂ.૧,૭૫,૦૬૦,કામગીરી કરાર પોલીસ અધિકારી/કર્મચારીઓ ૮1. આઇ.ડી. જાડેજા પોલીસ સબ ઇન્સ,2. દિલીપભાઈ અમરાભાઈ માલકીયા પી.હેડ કોન્સ 4 મહેશભાઇ નશાભાઇ કોબીયા પો. કોન્સછે. વેશભાઇ જીવણભાઇ મેર પીકોન્સB. નિલેશાભાઇ દુદાભાઇ ઝાપડીયા પો કોન્સ૩, જીજ્ઞેશભાઇ ભીખુભાઇ કુકડીયા પો.કોન્સ5. મુરેશભાઈ વલભભાઈ મીઠાપરા પો.કોન્સ 7. મુકેશભાઇ મગનભાઇ બાવળીયા પો.કોન્સ.
વધુ નવું વધુ જૂનું