અમારા WhatsApp ગ્રૃપમાં જોઇન થવા અહિં ક્લિક કરો

કોઠી ગામમાં રહેતા ભાવેશ જાપડીયાએ ફેસબુક ઉપર લાઇસન્સ વિના હથિયાર સાથે ફોટો અપલોડ કરતા ફરિયાદ નોંધાઈ

કોઠી ગામમાં રહેતા ભાવેશ જાપડીયાએ ફેસબુક ઉપર લાઇસન્સ વિના હથિયાર સાથે ફોટો અપલોડ કરતા ફરિયાદ નોંધાઈ ગુન્હો આર્મ્સ એકટ કલમ-૨૯,૩૦ મુજબ તે એવી રીતે કે, 

કોઠી ગામમાં રહેતા ભાવેશ જાપડીયાએ ફેસબુક ઉપર લાઇસન્સ વિના હથિયાર સાથે ફોટો અપલોડ કરતા ફરિયાદ નોંધાઈ


આ કામેના આરોપી નંબર-૧ નાએ પોતાની પાસે કોઇ હથિયાર તે પરવાનો કે, લાયસન્સ ન હોવા છતા, સમાજમાં ભય ઉભો કરવાના ઇરાદે તેમજ પોતાના શોખ ખાતર પરવાનાવાળા બારબોરના હથિયારથી ફોટો પાડી પોતાના ફેસબુક આઇ-ડી (koli Bhavesh Zapadiya) નામના એકાઉન્ટમાં ફોટો અપલોડ કરી, તેમજ મરણજનાર આરોપી નંબર-૩ નાએ પોતાનું લાયસન્સ વાળુ હથીયાર આરોપી નંબર-૧ પાસે હથિયાર રાખવાનો પરવાનો નથી તેને આપી, લાયસન્સ ધારકની શરત ભંગ કરી, તેમજ આરોપી નંબર-૩ ગઇ તારીખ-૦૪/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ મરણગયેલ હોય તેમ છતા આરોપી નંબર-૨ નાએ સદરહુ હથીયાર આજદીન સુધી પોતાના કબ્જામાં રાખી લાયસન્સની શરત ભંગ કરી, ગુન્હો કરવામાં એકબીજાની મદદગારી કરી, ગુન્હો કર્યા બાબત.Credit :

Rajesh Limbasiya 

https://nerity.com/updates/84515

વધુ નવું વધુ જૂનું